อัจฉริยะสร้างได้ [รีวิวหนังสือ]

จะมีหนังสือสักกี่เล่มที่เปลี่ยนคุณไปตลอดกาล ถ้าจะพูดถึงหนังสือที่จุดประกายความคิดและจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ฉันขอยกให้หนังสือเรื่อง “อัจฉริยะสร้างได้” เขียนโดย คุณวนิษา เรช หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ คุณหนูดี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการทางสมองและมีผลงานอื่นๆอีกมากมายที่ใครหลายๆคนคงรู้จักเป็นอย่างดีนะคะ

อัจฉริยะสร้างได้

ฉันได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เมื่อปี 2008 กี่ปีแล้วนะจากปีนั้นถึงปีนี้ หนังสือมีจำนวน 184 หน้า ฉันใช้เวลาอยู่ประมาณ 2 วัน อ่านอย่างตั้งใจเพื่อซึมซับทุกถ้อยคำของหนังสือ ฉันไม่ใช่คนที่อ่านเร็ว อ่านหนังสือไม่เก่งนัก แต่ชอบที่จะอ่านช้าๆไปเรื่อยๆ อ่านไปหลับไปตามประสา ให้เนื้อหาซึมเข้าหัว ^_^

หนังสือเล่มนี้ คุณหนูดีได้เขียนในเชิงเล่าประสบการณ์ในช่วงเวลาที่คุณหนูดีได้เรียนวิทยาการด้านสมอง เขียนผสมผสานศาสตร์ความรู้ของวิทยาการด้านสมอง ทำให้เราสามารถอ่านได้อย่างเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อแถมยังได้ความรู้ทางด้านการพัฒนาอัจฉริยภาพทั้ง 8 ด้าน ที่เราสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเองได้อีกด้วยค่ะ

มีประโยคหนึ่งในหนังสือเขียนไว้ว่า

 

“สมองของเรามีเซลล์สมองเท่ากับเซลล์สมองของไอน์สไตน์  ดังนั้น ไอน์สไตน์ฉลาดได้เท่าไหน โดยทฤษฎีแล้วเราก็ฉลาดได้เท่านั้นเหมือนกัน”

 

ถ้อยคำตรงนี้ ทำให้ฉันสลัดทิ้งคำว่า “พรสวรรค์” และได้เริ่มกลับมามองสำรวจตัวเองว่า “ฉันชอบทำอะไร ฉันอยากจะทำอะไร และมีสิ่งใดบ้างที่ฉันทำได้ดี”

ฉันเริ่มสำรวจตัวเองและเขียน list รายการลงไปเพื่อเป็นเป้าหมายให้กับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เมื่อได้สำรวจตัวเองแล้วก็ได้นำสิ่งที่ได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้ มาปรับใช้กับการพัฒนาตัวเองในด้านที่ฉันต้องการ

คำว่า “อัจฉริยะ” ไม่ได้มีไว้เฉพาะคนที่มีพรสวรรค์ แต่มีไว้สำหรับคนที่รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง และพัฒนาตัวเองอย่างถึงที่สุด เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้ว เรามาลองดูกันนะคะว่า อัจฉริยภาพนั้นมีด้านใดกันบ้าง

ดอกเตอร์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ เจ้าของ ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ท่านได้ค้นพบว่า อัจฉริยภาพ มีอย่างน้อยทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้ค่ะ

 

อัจฉริยภาพ 8 ด้าน ได้แก่

1.อัจฉริยภาพด้านภาษาและการสื่อสาร 

 • ผู้มีอัจฉริยภาพด้านนี้ เช่น ล่ามแปลภาษา นักเขียน เป็นต้น
 • พัฒนาทักษะด้านภาษา ต้องฝึกการฟังภาษาต่างๆให้มาก และฝึกพูดตามซ้ำๆให้ชัด คนกลุ่มนี้ฟังเป็น ฟังเก่ง มีความสามารถในการรับข้อมูล
 • พัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ต้องฝึกการรู้จังหวะว่าเมื่อไรควรพูด เมื่อไรควรหยุดพูด
 • พัฒนาทักษะการอ่าน โดยฝึกการอ่านให้เร็ว การสรุปความได้กระชับ เข้าใจง่าย การฝึกการเขียน Mind Map
 • พัฒนาทักษะการเขียน ลงมือเขียน เขียนให้จบก่อน แล้วค่อยเกลาเนื้อหา งานเขียนที่ดีคืองานเขียนที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน

Credit : Photo by Engin Akyurt from Pexels

 

2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว

 • ผู้มีอัจฉริยภาพด้านนี้ เช่น นักเต้น นักกีฬา ช่างฝีมือต่างๆ หรือคนที่มีความสามารถในการใช้ร่างกายด้านต่างๆ คนกลุ่มนี้ใช้ร่างกายเพื่อการเรียนรู้
 • คนที่มีอัจฉริยภาพด้านนี้จะทำงานเร็วและทำงานได้ดีเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหว
 • สมองกับร่างกายมีความสัมพันธ์กัน

Credit : Photo by Tim Gouw from Pexels

 

3.อัจฉริยภาพด้านมิติสัมพันธ์และการจินตภาพ

 • ผู้มีอัจฉริยภาพด้านนี้ เช่น นักออกแบบ จิตรกร คนที่ชอบขีดเขียนวาดรูป เป็นต้น
 • ลักษณะจะเป็นคนที่มีความจำแม่น จำเป็นภาพได้ คิดถึงอะไร มักมีภาพเกิดขึ้นในความคิดเสมอ และถ่ายทอดภาพนั้นออกมาเป็นศิลปะ

Credit : Photo by Gabby K from Pexels

 

4.อัจฉริยภาพด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

 • ผู้มีอัจฉริยภาพด้านนี้ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวางแผน วิศวะกร ลักษณะจะเป็นคนช่างสังเกตุ ช่างสงสัย ชอบสืบค้นข้อมูล มีความเป็นเหตุเป็นผลชัดเจน สามารถอธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นนักคิดวิเคราะห์ และชอบการวางแผน

Credit : Photo by JESHOOTS.com from Pexels

 

5.อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตนเอง

 • ชอบการใช้พลังงานโดยการอยู่กับตัวเองเพื่อทำความเข้าใจตนเอง มีความสุขกับการอยู่กับความคิดของตัว มีความสามารถในการรู้ทันอารมณ์ตัวเอง รู้ความต้องการของตัวเอง สามารถอยู่ตามลำพังได้อย่างมีความสุข และความสุขเกิดได้จากตัวเองไม่พึ่งพาความสุขจากคนอื่นหรือปัจจัยภายนอก
 • สามารถจัดการความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดี
 • ทักษะด้านนี้สำคัญมากที่สุด เพราะจะทำให้เรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริง และพัฒนาตัวตนของเราไปสู่อัจฉริยภาพด้านอื่นๆได้ต่อไป

Credit : Photo by Gabby K from Pexels

6.อัจฉริยภาพด้านมนุษย์สัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น

 • คนที่มีอัจฉริยภาพด้านนี้มีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของผู้อื่น จึงทำให้สามารถพูดโน้มน้าวคนอื่นให้เชื่อและทำตามด้วยความเต็มใจ
 • การที่เราจะสามารถพัฒนาทักษะด้านนี้ได้ คือ เราต้องฟังให้เป็นจะทำให้เราสามารถเข้าใจและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
 • การฟังเป็น คือ การตั้งใจรับฟังสิ่งที่คนอื่นพยายามจะสื่อสารกับเรา ทั้งคำพูด อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการลึกๆที่เขาต้องการสื่อสารกับเรา รับรู้ข้อมูลนั้นด้วยใจที่สงบนิ่ง จะช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นได้อย่างแท้จริง

Credit : Photo by Tim Gouw from Pexels

 

7.อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจธรรมชาติ

 • ลักษณะของอัจฉริยภาพด้านนี้ คือ เป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่แวดล้อมได้อย่างมีความสุข และเขาจะสัมผัสได้ถึงความเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เป็นคนที่มีความนิ่ง ลึก และสงบภายในจิตใจ อย่างกับว่าเขาสามารถเข้าใจและสื่อสารกับธรรมชาติ ต้นไม้ ป่าเขา สายลม แสงแดด และสัตว์ต่างๆรอบๆตัวได้

Credit : Photo by Gabby K from Pexels

 

8.อัจฉริยภาพด้านดนตรีและจังหวะ

 • ลักษณะของคนที่มีอัจฉริยภาพด้านนี้คือ จะสามารถแยกแยะเสียงโน้ต เสียงเครื่องดนตรี สามารถจำเนื้อเพลงและร้องตามได้อย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นทั่วไป
 • อัจฉริยภาพด้านนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้เช่นกัน จากการฝึกฟัง ฝึกร้องซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นทำได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งต้องใจรักด้วยจึงจะสามารถฝึกฝนได้จนชำนาญ

Credit : Photo by cottonbro from Pexels

 

นอกจากอัจฉริยะทั้ง 8 ด้านที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอัจฉริยะอีกด้านหนึ่งที่ได้ถูกค้นพบ คือ Existential Intelligence คือ “การมีอัจฉริยภาพด้านการมองเห็นตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่ง อันรวมถึง จักรวาล โลก สังคม อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของมนุษยชาติ” ซึ่งหลักการนี้ ก็เหมือนกับการค้นพบตามหลักศาสนาพุทธของเรานี่เอง การเรียนรู้ทางจิตวิญญานที่สัมพันธ์กับสรรพสิ่ง ซึ่งปัจจุบันมีคนสนใจที่จะฝึกฝนด้านนี้อย่างกว้างขวาง

 

เมื่อคุณได้อ่านมาจนถึงตรงนี้แล้ว พอมองเห็นตัวเราเองบ้างหรือยังคะ ว่าตัวเราเองนั้น มีข้อไหนบ้าง ความเป็นอัจฉริยะสามารถฝึกฝนพัฒนาได้ และไม่จำเป็นต้องมีเพียงเรื่องเดียว บางคนสามารถทำหลายสิ่งได้ดีและดีมาก คุณเองก็เช่นกัน อย่าสบประมาทตัวเอง ลองใช้ใจคุณมองดูตัวตนของคุณ List มันออกมา ตั้งเป้าหมายของแต่ละทักษะหรือความเป็นอัจฉริยะที่คุณต้องการจะพัฒนาให้ชัดเจน ศึกษาวิธีการที่จะพัฒนาในแต่ละด้านอย่างจริงจัง และลงมือทำ ลงมือฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซ้ำๆโดยไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ แล้วคุณจะพบว่า ในตัวคุณนั้นสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดกับตัวคุณได้มากกว่าที่คุณคาดคิด

 

ถ้าไม่เชื่อว่าอัจฉริยะสร้างได้ ก็มาพิสูจน์กันค่ะ ฉันเชื่อว่าคุณทำได้ แล้วคุณล่ะ สร้างความเชื่อให้ตัวเองหรือยัง  แล้วเรามาพบกันที่ปลายทางของความเป็นอัจฉริยะที่ตัวเรามีไปด้วยกันนะคะ ไม่ต้องแข่งกับใคร แข่งกับตัวเราเองให้ได้ก่อน  ขอให้ค้นพบตัวเองนะคะ

 

ขอขอบคุณหนังสือดีๆของคุณหนูดี วนิษา เรช  ผู้เขียนหนังสือ “อัจฉริยะสร้างได้” ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันได้มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

และฉันอยากส่งต่อแรงบันดาลใจที่ฉันมี ด้วยเนื้อหาจากหนังสือดีๆและมีคุณค่าให้กับคุณได้อ่านและพัฒนาตัวเองไปด้วยกัน

ฝากกดไลค์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันได้นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆได้อ่านอีกนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ^_^

 

เขียนด้วยความรัก

เขียนด้วยแรงบันดาลใจ

เขียนโดย นุชจรี ธรรมชาติ